Društva

Na Solkanskem delujejo številna društva. V kolikor želite objavo podatkov vašega društva nam prosimo pošljite vaše podatke na naš naslov.

TD_Solkan-logo

Turistično društvo Solkan

Društvo organizira in sodeluje pri organizaciji kulturnih, zabavnih in drugih prireditev, skrbi za varstvo kulturne in naravne dediščine, negovanje ljudskih običajev in za informacijsko turistično dejavnost.

rirds-logo

Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan (RIRDS)

Namen ustanovitve društva je bil povezovanje vseh, ki jih privlači toplina lesa in imajo željo po druženju in sodelovanju. Društvo ni bilo ustanovljeno zgolj slučajno v Solkanu. Ta kraj ima namreč stoletno tradicijo mizarstva, ki jo skuša društvo s svojim delovanjem ohranjati kot pomembno kulturno dediščino.

zavod-karitas-samarijan-logo

Zavod Karitas Samarijan

Zavod Karitas Samarijan, katerega poslanstvo se veže na svetopisemsko zgodbo o dobrem in usmiljenem Samarijanu, je leta 2000 ustanovila Škofijska Karitas Koper z namenom izvajanja socialnovarstvenih programov za pomoč ljudem v stiski.

siliganum_logo

Rotarijski klub Solkan – Siliganum

Rotarijci so zavezani načelu pripravljenosti pomagati (serve), ki vključuje civilizacijske vrednote sodobnega človeka.

Muca_CUPatarica-logo

Društvo Muca CUPatarica, Center uporabnih predmetov, so.p.

V mucini hiški teče izmenjava in prodaja še uporabnih in prenovljenih predmetov, medtem ko se, največkrat zunaj nje, izvajajo srečanja ustvarjalcev in uporabnikov, praktične delavnice, prikazi načinov in tehnik prenove različnih predmetov, razstave in tudi kulturne prireditve.