Društva

Na Solkanskem delujejo številna društva. V kolikor želite objavo podatkov vašega društva nam prosimo pošljite vaše podatke na naš naslov.

Turistično društvo Solkan

Društvo organizira in sodeluje pri organizaciji kulturnih, zabavnih in drugih prireditev, skrbi za varstvo kulturne in naravne dediščine, negovanje ljudskih običajev in za informacijsko turistično dejavnost.

Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan (RIRDS)

Namen ustanovitve društva je bil povezovanje vseh, ki jih privlači toplina lesa in imajo željo po druženju in sodelovanju. Društvo ni bilo ustanovljeno zgolj slučajno v Solkanu. Ta kraj ima namreč stoletno tradicijo mizarstva, ki jo skuša društvo s svojim delovanjem ohranjati kot pomembno kulturno dediščino.

Zavod Karitas Samarijan

Zavod Karitas Samarijan, katerega poslanstvo se veže na svetopisemsko zgodbo o dobrem in usmiljenem Samarijanu, je leta 2000 ustanovila Škofijska Karitas Koper z namenom izvajanja socialnovarstvenih programov za pomoč ljudem v stiski.

Rotarijski klub Solkan – Siliganum

Rotarijci so zavezani načelu pripravljenosti pomagati (serve), ki vključuje civilizacijske vrednote sodobnega človeka.