solkanska-mosta-solkan-v-ozadju
solkanska-mosta-solkan-v-ozadju
solkan-cerkev-zracna
solkan-cerkev-zracna
solkan-cesta-plac-zracna
solkan-cesta-plac-zracna
solkan-gorica
solkan-gorica
IMG_1222_Original
IMG_1222_Original
previous arrow
next arrow

Solkan

Solkan leži na zahodu Slovenije ob državni meji z Italijo, pri Novi Gorici.
Obdajajo ga hribovja Sabotin, Sveta Gora (oz. Skalnica) in Škabrijel, zaznamuje pa ga smaragdna reka Soča.

Arheološke najdbe potrjujejo obstoj naselja že v prazgodovini, naselitev se nadaljuje skozi antiko v srednji vek (langobardske najdbe).

Prva ohranjena pisna omemba kraja je darovnica, s katero je cesar Oton III. 28. aprila 1001 oglejskemu patriarhu Janezu in njegovi cerkvi podaril »polovico gradu, ki se imenuje Solkan in polovico vasi, ki se v jeziku Slovanov imenuje Gorica« »medietatem unius castelli quod dictur Siliganum et medietatem unius ville que Sclavorum lingua vocatur Goriza«.

Izraz grad (castellum) potrjuje obrambni pomen kraja na izhodu Soče iz ozke doline, ime Siliganum (predlatinski izvor) pa se je tu na stičišču romanske, germanske in slovanske kulture skozi stoletja spreminjalo ter že v 12. stoletju dobilo slovansko obliko Celkan, kasneje Salcan in Salkan, vse do današnje oblike Solkan. 

Danes je predmestno naselje v Občini Nova Gorica z okoli 3.200 prebivalci (2020). Najbolj znan po Sveti gori, Solkanskem mostu, ki ima najdaljši kamniti lok na svetu, in po kajakaštvu po reki Soči.

Spomeniki

V Solkanu si lahko  ogledate številne spomenike vključno z spomeniki partizanskim borcem in aktivistom iz Solkana, padlim med NOB (narodnoosvobodilnem boju)

Novice

Solkanski most

Z razponom glavnega loka 85 m je svetovni prvak med kamnitimi železniški-mi mostovi. Zgrajen v letih 1904-1905, kot del Bohinjske proge, izstopa po eleganci in harmonični vpetosti v okolje in od leta 1985 velja za tehniški spomenik.

Solkanski časopis

1001 solkanski časopis je krajevni časopis, ki ga tiskamo štirikrat letno in izhaja že 25 let. Izdaja ga Krajevna skupnost Solkan. V njem dobimo servisne informacije krajevnega značaja, krajša poročila o krajevnih dogodkih, spomine na preteklost, drobne zgodbe…
Financira ga krajevna skupnost, pomagajo pa krajani s prostovoljnimi prispevki, podjetja, obrtniki…
Naklada je okoli 1500 izvodov, ki so razdeljeni družinam oziroma krajanom Solkana, raznim institucijam, naročiti pa ga je možno tudi na sedežu krajevne skupnosti.