Zavod Karitas Samarijan

PREDSTAVITEV ZAVODA:

Zavod Karitas Samarijan, katerega poslanstvo se veže na svetopisemsko zgodbo o dobrem in usmiljenem Samarijanu, je leta 2000 ustanovila Škofijska Karitas Koper z namenom izvajanja socialnovarstvenih programov za pomoč ljudem v stiski.

Pri izvajanju programov zaposlujemo strokovni kader s področja socialnega dela in drugih medsebojno povezanih področij, sodelujemo z zunanjimi strokovnimi sodelavci za reševanje specifičnih zadev in vključujemo precejšnje število prostovoljk in prostovoljcev.

Pri našem delu nas vodijo
spoštovanje človekovih pravic
kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
humanistično krščanska etična načela
želja po pomoči človeku
strpnost, dobri medsebojni odnosi
medsebojno sodelovanje, sožitje
sodelovanje z mrežo Karitas, lokalnimi skupnostmi, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki delajo na tem področju

V želji pomagati človeku takrat, ko pomoč resnično potrebuje, smo razvili naslednje programe:

MATERINSKI DOM SOLKAN IN DOM KARITAS NA CESTI: kontakt.: 05/ 3300234 ali 041 331 639
VARNA HIŠA KARITAS ZA PRIMORSKO: kontakt: 041 332 038 ali 041 638 208
PROGRAM VRTNICA-zdravljenje odvisnosti od alkohola: kontakt: 051 313 265
MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE SAMARIJAN: kontakt: 031 778 586

Naslov:
Zavod Karitas Samarijan
Skalniška 1
5250 Solkan

Kontakt:
Tel.: 05 33 00 234
Fax: 05 330 02 34
Elektronska pošta: info@zavodsamarijan.si
Spletna stran: www.zavodsamarijan.si

zavod-karitas-samarijan-logo