Obrazci, vloge in dokumenti

Obrazci in vloge

Več obrazcev je na Portalu Upravnih Enot

*Društva, organizacije in krajani lahko pošljejo pismen predlog z obrazložitvijo na obrazcu na sedež Krajevne skupnosti Solkan, Trg J. Srebrniča 7, 5250 Solkan do 10. avgusta 2022. Obrazec lahko tudi dvignete na tajništvu KS Solkan ob uradnih urah. Na kuverti naj bo označba – predlog za priznanje KS, NE ODPIRAJ.