Rotarijski klub Solkan – Siliganum

Rotarijci so zavezani načelu pripravljenosti pomagati (serve), ki vključuje civilizacijske vrednote sodobnega človeka:
upoštevanje drugih in pripravljenost jim pomagati (odpravljanje ovir invalidom);
nesebičnost;
skromnost;
toleranca in razumevanje;
volja do miru.

Za pravilno razumevanje rotarijstva je pomembno, da člani delujejo ob polnem varovanju osebne identitete, brez vsakih zunanjih vplivov, ob upoštevanju verske in miselne svobode ter politične usmeritve. Ravno po tem se Rotary v temeljih razlikuje od drugih društev in zvez.

Vizitka
Distrikt 1912
RI klubska številka: 76063

Naslov:
Rotarijski klub Solkan – Siliganum
Cesta IX.korpusa 35,
SI-5250, Solkan, Slovenija

Srečanja: vsak torek ob 20:00 uri

Emailinfo@siliganum.si
Spletna stran: Rotarijski klub Solkan – Siliganum

siliganum_logo