Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan (RIRDS)

Namen in cilji društva so zlasti, da:

  • daje pobude za razvoj rezbarstva, intarzerstva, restavriranja in likovnega izražanja,
  • pripravlja rezbarske, intarzijske, restavratorske in likovne kolonije,
  • organizira in prireja strokovne ekskurzije,
  • daje predloge za zaščito materialne kulturne lesarske dediščine,
  • organizira društvene, meddruštvene in meddržavne razstave,

Urnik:
Člani društva se srečujejo najmanj enkrat mesečno po dogovoru ali pisnem vabilu.

Naslov:
Trg Jožeta Srebrniča 7
5250 Solkan

Spletna stran: www.mizarskimuzejsolkan.si

Kontakti: www.mizarskimuzejsolkan.si/kontakti/


rirds-logo