Solkanski most

Na svetu so številni znani mostovi kot npr. most na reki Kwai na Tajskem, v Benetkah pa Most vzdihljajev in Most Rialto. V Solkanu pa imamo najimenitnejši kamniti železniški most. Ima največji lok iz obdelanega kamna na svetu, predstavlja vrhunec znanja v mostovni gradnji in gradbenem inženirstvu na začetku 20. stoletja.

Solkanski most je bil zgrajen leta 1905 kot del železniške povezave med Trstom in Dunajem. Odlikuje ga izjemna eleganca in lahkotnost kamnite zgradbe, ki kot mavrica preskoči Sočo. Doživel je obe svetovni vojni. V prvi je bil avgusta 1916. leta miniran z 930 kg eksploziva in ob strašnem poku je lok v celoti zgrmel v Sočo. V drugi svetovni vojni je vzdržal 6 napadov zavezniških zračnih sil. Obnovili so ga Italijani leta 1927.

Zgrajen je po segmentni metodi vgrajevanja kamnitih blokov in s postopnim zaključevanjem posameznih prstanov loka. Kamnite bloke so pripeljali iz kamnoloma Cava Romana v Nabrežini in so iz školjčnega apnenca, veliki pa od 0.2 m3 do 0.7 m3. Kamnite bloke so na mesto vgradnje spuščali s posebnimi dvigali na parni pogon.

Ves postopek gradnje je vodil avstrijski inženir Leopold Oerley. Ob otvoritvi mostu 19. julija 1906. leta se je prestolonaslednik Franc Ferdinand ob 16.20 uri ustavil na samem mostu.

V prvi svetovni vojni porušeni most so obnovili Italijani. Kamnite bloke so pripeljali iz kamnolomov Chiampo pri Vicenzi, iz Nabrežine in Aviana. Za malto pa so uporabili cement iz Anhovske cementarne. Obnovljeni lok je malo tanjši od prvotnega, s samo štirimi razbremenilnimi odprtinami. Vgradili so 4.533 kamnitih blokov, zadnjega 9. decembra 1926. Slovesna otvoritev obnovljenega mostu je bila 8. avgusta 1927. leta.

Leta 1985 je dobil soseda, cestni betonski most, ki je povezal do takrat odrezana Brda s kraji na goriškem polju. Danes je železniški most pomemben element dediščine, opredeljen kot tehnični spomenik. Posebno lep postane, ko se stemni in ga osvetlijo žarometi. Stoletnico mostu smo praznovali 19. julija leta 2006.

Let pod Solkanskim mostom Julij 2006 – Aircraft Zlin 526-F of the OLCP (Obalni letalski center Portorož -Coastial Flying Center Portoroz, Slovenia), pilot Benjamin Licer “Benjo”.