Kolofon 1001 solkanski časopis

1001 solkanski časopis je krajevni časopis, ki ga tiskamo štirikrat letno in izhaja že 25 let. Izdaja ga Krajevna skupnost Solkan. V njem dobimo servisne informacije krajevnega značaja, krajša poročila o krajevnih dogodkih, spomine na preteklost, drobne zgodbe…

Financira ga krajevna skupnost, pomagajo pa krajani s prostovoljnimi prispevki, podjetja, obrtniki…

Naklada je okoli 1500 izvodov, ki so razdeljeni družinam oziroma krajanom Solkana, raznim institucijam, naročiti pa ga je možno tudi na sedežu krajevne skupnosti.

Odgovorna urednica:

Uredniški odbor:

Jezikovni pregled:

Tisk in oblikovanje:

Oglaševanja v 1001- solkanskem časopisu

V časopisu lahko objavite svoj oglas za več informacij si oglejte cenik.

Prispevke za časopis lahko nakažete na transakcijski račun Krajevne skupnosti Solkan št.: 01284-6450831390.

Aktualni izvod časopisa:

Izvodi časopisov v elektronski obliki