Vojaško pokopališče

Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v Solkanu je le eno izmed mnogih v Posočju, ki opozarjajo na posledice nesmiselne morije. Postavljeno je na levem bregu reke Soče, tik zraven železniške proge.
Pokopališče ni ohranjeno v celoti, ker se je del udrl zaradi bombardiranja solkanskega mostu med drugo svetovno vojno. Dostop na pokopališče, ki je južno od znanega solkanskega mostu, je možen le preko železniške proge. Pokopališče je ograjeno z žično ograjo, na travnati površini pa je v 16. vrstah razporejenih po 85 nagrobnikov. Skupaj je okoli 1360 grobov, pokopani so večinoma vojaki Madžarske narodnosti.. Posebno urejena je skupna grobnica ter skoraj 12 m visok spomenik. To je na stopničastem podstavku pozidan kamnit kvader z napisno ploščo. Spomenik je zaključen z visoko prisekano piramido, pozidano iz neobdelanega kamna.

Zaradi lege na samem robu strmega brega in usipanja le tega ter bližine železniške proge, je zadrževanje na pokopališču nevarno in na lastno odgovornost.