Spomenik NOB

Spomenik padlim v 2. svetovni vojni se nahaja ob glavni vpadnici (iz smeri proti Soški dolini na desni strani) ob cesti IX. Korpusa v parkovno urejenem prostoru.
Gre za skulpturo iz bronaste plastike, delo domačinov Borisa in Zdenka Kalina, ki prikazuje ranjenega vojaka v spremstvu bolničarke in je simbol borbe slovenskega ljudstva za svobodo. Za plastiko je bila pod kamnitim baldahinom grobnica narodnega heroja Rastislava Delpina – Zmaga. Skulpturo varuje monumentalni arhitekturni ambient, delo arhitekta Vinka Glanza (l. 1954), ki se v obokih razteza levo in desno od skulpture in je ovenčena z zelenim rastjem. Pod pergolama vodijo peščene pešpotke.