Izjava o dostopnosti

Krajevna skupnost Solkan se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletnega mesta v skladu z nacionalno zakonodajo o prenosu Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.solkan.si, ki je uradna spletna stran Krajevne skupnosti Solkan. Skrbnik spletišča je Krajevna skupnost Solkan.

Uporabo spletne strani želimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato ga nenehno oblikujemo in prilagajamo tako, da je čim bolje dostopen tudi uporabnikom z oviranostmi na področju vida, gibanja, sluha, govora ter razumevanja ter seveda tudi osebam s situacijskimi oviranostmi.

Stopnja skladnosti

Spletna stran www.solkan.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA). Spletne strani in vsebine so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Za zagotavljanje zakonskih zahtev glede dostopnosti so bile omogočene nekatere prilagoditve tako, da:

 • Dosega minimalne kontraste 4.5:1, brez potrebnih posebnih prilagoditev. Izjema so teksti v slikah, ki so praviloma večji in debelejši in pri katerih je kontrast težko izračunati.
 • Omogoča vklop visoko kontrastnega načina prikaza spletne strani.
 • Omogoča izbiro barvne sheme.
 • Omogoča izbiro druge pisave (uporabnikom z disleksijo je na voljo možnost preklopa med različnima pisavama).
 • Omogoča izbiro velikosti pisave.
 • Omogoča povečava brez izgube informacij.
 • Omogočeno pomikanje po spletni strani preko tipkovnice s tabulatorjem, ki
 • Omogoča predvidljivo pomikanje po elementih spletne strani.
 • Pred vsebino je postavljen pokazatelj položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo.
 • So besedila kar se da razumljiva, enostavna in strukturirana, preko naslovov, odstavkov in seznamov.
 • Imajo slike, ki niso le oblikovne narave, ustrezno besedilno alternativo (alt).

Razlogi za delno in ne popolno dostopnost, so navedeni v nadaljevanju.

Nedostopna vsebina

Kljub našim resnim prizadevanjem, nam še ni uspelo zagotoviti popolne skladnosti spletišča z ZDSMA. Razlogi so predvsem v veliki količini strani, ki jih je potrebno pregledati in prilagoditi.

Zavedamo se naslednjih odstopanj od priporočil:

 • Strani objavljene pred 01. 06. 2022 še niso pregledane in popravljene, zato lahko prihaja do pomanjkljivih struktur.
 • Nekateri PDF dokumenti so še vedno nedostopni. Zaradi velike količine PDF dokumentov se zavedamo, da v popolnosti ne bomo mogli pretvoriti vseh.
 • Z uporabo kontaktnih podatkov na strani, lahko od nas zahtevate prilagoditev PDF dokumentov, ki morda še niso dostopni.
 • Uporabniki bralnikov zaslona še niso na ustrezen način obveščeni o rezultatih filtriranih poizvedb ali rezultatih iskanja.
 • Nekatere slike še nimajo ustreznih besedilnih alternativ.

Trudimo se, da bi omenjene pomanjkljivosti odpravili v čim krajšem času.

Dostopnost spletišča www.solkan.si redno spremljamo in izboljšujemo. Vse naše vzdrževalce spletnih vsebin smo usposobili glede priprave in objave dostopnih vsebin. Kljub temu se zavedamo, da lahko prihaja do napak pri objavah, vsi smo le ljudje.

Tako morda nekatere objavljene vsebine v nekem trenutku ne bodo izpolnjevale vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Če naletite na take vsebine, nas na njih prosimo opozorite.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 17. 04. 2023.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 20. 04. 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo dostopnosti spletne strani www.solkan.si, nas opozoriti na napako ali nam glede dostopnosti podati pripombo, komentar ali pohvalo, nas lahko o tem obvestite po navadni pošti, elektronski pošti ali pa pokličete na spodaj zapisano kontaktno telefonsko številko.

Krajevna skupnost Solkan
Trg Jožeta Srebrniča 7
5250 Solkan
tel 05 / 330 00 80
e-pošta: kssolkan@siol.net

Dostopnost spletišča je tudi v našem interesu, zato bomo veseli vsakega vašega komentarja.

Izvršilni postopek

V primeru, da na vaše pripombe in pobude ne odgovorimo ali vam z ne podamo zadovoljivih informacij, lahko skladno z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
tel.: 01/478-47-78
e-pošta: gp.uiv@gov.si